Lojistik Süreçler Nelerdir?

Lojistik süreçler, ürünlerin üretimi ve hareketi arasındaki ilişkileri kolaylaştırır. Spesifik olarak, lojistik süreçler zaman, maliyet ve kalite dahil olmak üzere üretimin birçok yönünü ele almalıdır. Bir şirket bu lojistik süreçleri başarılı bir şekilde koordine ettiğinde, şirket üretim, tüketim, depolama ve bertaraf yoluyla süreci takip edebilir. İşlevsel bir lojistik süreç, organizasyon içindeki tüm varlıkların uygun coğrafi konumuna da dayanır.

Lojistik Süreçler

Lojistik bir süreç, pazarın bu ürünleri nasıl kullandığını dikkate alarak, malların üretimi ve dağıtımı için en iyi çözümü bulmaya çalışır. Bu sürecin bir parçası olarak, bir şirket her zaman bir ürünün konumunu göz önünde bulundurmalı ve bu konumlarla ilişkili çeşitli faktörleri analiz etmelidir. Buna üretim maliyetleri, personel, dekonsolidasyon için gereken süre ve maliyet ve maliyet ve alan dahil olmak üzere depolama olanakları dahildir. Bu sürecin bir parçası olarak, bir şirket, üretim kalitesini ve merkezler arasında verimli taşımayı etkileyen faktörleri de göz önünde bulundurmalıdır.

Üretim

İşletmeler farklı üretim yöntemleri kullanır. En yaygın üretim yöntemlerinden ikisi, bir işletmenin ürün siparişlerine yanıt olarak bir ürün ürettiği satış siparişi ile ilgili bir üretimi veya bir şirketin sabit miktarda ürün ürettiği ve ardından teşebbüs ettiği stoğa üretim üretimini içerir. ürünleri satmak için. İşletmenin kullandığı üretim yöntemi ve üretim yöntemiyle ilişkili lojistik süreç, personeli, üretimi, malzeme alımını, depolama ve nakliyeyi etkiler. Lojistik süreç, şirket içinde üretilen malzemeler için planlı siparişlerin oluşturulması ve imalat siparişlerine dönüştürülmesiyle başlar. Şirket siparişi ürettikten sonra, ürünleri ya bir depoda stoklayacak ya da müşteri için siparişleri doğrudan dolduracaktır.

Montaj İşlemi

Montaj işlemi, bir işletme, tek tek parçaları veya parça gruplarını birleştirerek sattıktan sonra bitmiş bir ürün oluşturduğunda gerçekleşir. Bu süreç, bir işletmenin bir üretim üssünde üretim için malzeme edinmekten kaçınmasını sağlar. Bu tür bir lojistik süreçte, işletme, bitmiş ürüne giren malzemeleri tek tek parçaların envanterinden bir araya getirecektir. Bir işletme, müşterilerin bireysel özelliklerine göre özel ürünler üretmek için bu tür bir montaj işlemini de kullanabilir.

Lojistik

Lojistik, bir organizasyonun yönetimi tarafından personel, malzeme, hizmet, bilgi ve sermaye akışlarının dağıtımını kolaylaştırmak için kullanılan planlama çerçevesidir. Bir süreç olarak lojistik, günümüzün küresel iş ortamının karmaşık bilgi ve iletişim kontrol sistemlerine yönelik artan talep nedeniyle daha karmaşık hale gelmeye devam ediyor. Bir organizasyon içindeki verimli bir lojistik süreç, üretimle ilgili karmaşıklıkları analiz etmek ve görselleştirmek için araçlar uygulayacaktır. Bu araçlar, bilgi, envanter, üretim, depolama, personel, malzemeler, paketleme ve nihai ürünlerin güvenli teslimatını entegre etmelidir.