Rekabet Avantajlarının Dört Yöntemi

Pazarda rekabet avantajı elde etmenin birçok farklı yolu vardır ve birçok işletme, rekabette öne geçmek için denenmiş ve gerçek birkaç yönteme odaklanacaktır. Bu yöntemler, işletmelerin nasıl rekabet etmeye çalıştıklarını anlamak için temel oluşturan dört farklı kategoriye ayrılabilir.

İpucu

Rekabet avantajı elde etmenin dört ana yöntemi maliyet liderliği, farklılaşma, savunma stratejileri ve stratejik ittifaklardır.

Aynı Ürün, Daha Düşük Fiyat

Maliyet liderliği , işletmelerin genellikle elde etmeye çalıştıkları ilk rekabet avantajıdır. Bir avantaj olarak maliyet liderliği, bir işletme rakipleriyle aynı kalitede ürünü daha düşük bir fiyata sunabildiğinde ortaya çıkar. Bu stratejiyi kullanmak için, bir şirket, üretim yöntemlerinin mükemmelleştirilmesi veya rakiplerinden daha verimli bir şekilde kaynakların kullanılması yoluyla daha düşük maliyetle mal üretmenin yollarını bulmalıdır.

Tescilli teknoloji gibi diğer faktörler de bu tür bir avantajı hesaba katabilir. Maliyet liderliği, işletmelerin sürekli olarak tüketicileri kazanmak için tasarlanmış fiyat stratejilerini kullanarak rakiplerini pazarın dışına çıkarmaya çalıştığı saldırgan bir strateji olarak sınıflandırılabilir .

Farklı Özelliklere Sahip Farklı Ürünler

Farklılaşma , işletmelerin kendilerini rakiplerinden ayırmak için sıklıkla kullandıkları ikinci bir stratejidir. Farklılaştırma stratejisinde, düşük maliyet, bir işi diğerlerinden ayırabilecek birçok olası faktörden yalnızca biridir. Kendilerini farklılaştıran işletmeler, genellikle kendilerini rakiplerinden ayırabilecek bir veya daha fazla pazarlanabilir özellik ararlar. Daha sonra, bu nitelikleri önemli bulan ve onlar için pazarlayan pazar bölümünü bulurlar.

Süreç, tüketicilerin hangilerini en önemli bulduğunu belirlemek için araştırma yapan ve ardından bu ürünler veya özellikler için niş bir pazar geliştiren işletmelerle diğer yönde de çalışabilir.

Savunma Stratejileriyle Pozisyonlarınızı Koruyun

Bir işletmenin rekabet avantajı kazanmasının bir başka yolu da savunma stratejisi kullanmaktır . Bu tür bir stratejinin sağladığı avantaj, bir anlamda elde ettiği rekabet avantajını sürdürerek işletmenin rekabetinden daha da uzaklaşmasına izin vermesidir. Bu nedenle, bu strateji, farklılaşma ve maliyet liderliği ile yakından ilgilidir çünkü işletmeler tarafından, bu avantajları elde ettikten sonra yerinde tutmak için kullanılan bir yöntemdir.

Diğer iki strateji doğası gereği daha saldırgan olsa da, sözde rakiplerin işletmeye herhangi bir gerçek muhalefet teklif etmeleri gittikçe zorlaştığı için bu strateji gerçek bir avantaj haline gelir.

Stratejik Ortaklıklar Aracılığıyla Kaynak Havuzu

Rekabet avantajları, ilgili sektörlerdeki veya aynı sektördeki diğer işletmelerle stratejik ittifak arayışında olan işletmeler tarafından da elde edilebilir . Yine de işletmeler, ittifaklar ve gizli anlaşma arasındaki çizgiyi geçmemeye dikkat etmelidir. Gizli anlaşmalar, aynı sektördeki işletmeler fiyatları yapay olarak kontrol etmek için birlikte çalıştıklarında ortaya çıkar. Öte yandan, stratejik ittifaklar, işletmelerin kaynakları bir araya toplamak ve ittifakta olmayan diğer rakipler pahasına kendilerini açığa çıkarmak için kullandıkları ortak girişimler çizgisindedir.