Muhasebede Kazanılmamış Gelirin Tanımı

Kazanılmamış gelir, ertelenmiş gelirle aynı şeydir. Muhasebede kazanılmamış gelir bir yükümlülüktür. Bu bir yükümlülüktür, çünkü bir şirket müşteriden ödeme almış olsa bile, para potansiyel olarak iade edilebilir ve bu nedenle henüz gelir olarak tanınmamıştır.

Kazanılmamış Gelire İlişkin Temel Bilgiler

Kazanılmamış gelir, bir şirket bir mal veya hizmeti müşteriden almadan önce sattığında ortaya çıkar. Müşteriler genellikle mal veya hizmetler için peşin ödeme yaptıklarında indirim alırlar. Kazanılmamış gelir, muhasebede önemli bir kavramdır çünkü şirket, ödemesini yapan müşteriye mal veya hizmeti sağlayana kadar geliri tanıyamaz. "Kazanılmamış Gelir" veya "Ertelenmiş Gelir" satır öğesi, şirkete nakit ödemenin geldiğini ancak şirket gelir tahakkukunu daha sonraki bir tarihe ertelediğini fark etmeleri için bir yer sağlar.

Kazanılmamış Gelir Örnekleri

Kazanılmamış gelire bir örnek, bir dergiye iki yıllık abonelik satan bir yayıncılık şirketi olabilir. Sorumluluk, şirketin abonelik için para toplamış olmasına rağmen dergileri henüz teslim etmemesinden kaynaklanmaktadır. Kazanılmamış gelire bir başka örnek, bir ev sahibinin önceden topladığı kiradır.

Kazanılmamış Gelirin Muhasebeleştirilmesi

Bir dergi aboneliği satan bir yayıncılık şirketi gibi işlem gerçekleştiğinde, yevmiye kaydı nakit için bir borç ve kazanılmamış gelire bir kredi içerir. Gelir tablosu veya kazanç tablosu, dergileri müşteriye teslim ederek gelir elde edene kadar şirketin satış yaptığını yansıtmaz. Yine de bilanço veya finansal durum tablosu, dergileri müşteriye teslim etmek zorunda olduğu için, şirketin nakit varlığını artırdığını ve aynı zamanda işlem için bir yükümlülük altına girdiğini gösterirdi.

Kazanılmamış Gelir ve Kazanılan Gelir

Şirket, müşterinin ödediği hizmeti gerçekleştirdiğinde, geliri tanımak için başka bir yevmiye kaydı girer. Örneğin, bir yayıncılık şirketi iki yıllık aboneliğe sahip bir müşterinin ödediği dergileri teslim ederken, yevmiye kaydı gelir için bir kredi ve kazanılmamış gelire bir borç gösterir. Bu şekilde şirket kazanılmamış geliri "gerçek" veya "kazanılmış" gelire dönüştürür.