Evde Günlük Bakım Merkezi Açma Gereksinimleri

Evde bir günlük bakım işletmesi açma gereksinimleri eyaletten eyalete değişir. Bununla birlikte, birçok eyalet benzer yönergeleri sürdürmektedir. Örneğin, birçok eyalet, evde gündüz bakım işletmelerinin günlük bakım sağlamak için lisans almasını şart koşar. Çoğunlukla, kalkınan bir evde bakım sahibi, kendi şehrinde veya kasabasında da bir iş yürütmek için lisans almalıdır. Buna ek olarak, birçok eyalet, gündüz bakım sahiplerinin karşılaması gereken çocuk bakım standartlarını empoze eder ve sağlayıcıların sorumluluk sigortası sürdürmelerini şart koşar.

Uygunluk Kriterleri ve Kontroller

Her eyalet, evde gündüz bakım işletmeleri açmak isteyen bireyler için benzersiz kriterler belirler. Pek çok eyalette, evde gündüz bakım hizmeti sahipleri en az 18 yaşında olmalı ve çocuk istismarından suçlu mahkumiyet ve tutuklamalardan muaf olmalıdır. Pek çok eyalette, istekli evde gündüz bakımı işyeri sahiplerinin, gündüz bakım çocuklarını riske atabilecek hastalıklardan arınmış olduklarını kanıtlamak için bir sağlık muayenesinin sonuçlarını sunmalarını talep etmektedir.

Günlük Bakım Denetimleri ve Ruhsatlandırma

Birçok eyalet, evde çocuk bakımı işletmelerinin gündüz bakım lisansı almasını şart koşar. Çoğu yerde, bir evde gündüz bakımı işi başlatmak isteyen bir kişi, kendi yetki alanındaki çocuk esirgeme departmanı veya benzer bir kurumla iletişime geçer ve bir evde gündüz bakımı bilgi paketi ister. Bilgi paketini okuduktan sonra, istekli bir gündüz bakım sahibi tipik olarak bir lisans oryantasyonuna katılır ve bir gündüz bakımı lisans başvurusunu tamamlar.

Pek çok yerde, bir kişinin ayrıca başvuru sürecinin bir parçası olarak tıbbi kayıtların, çocuk istismarı izinlerinin ve sabıka kaydı kontrollerinin sonuçlarını sunması gerekir. Bazı yargı bölgeleri, ruhsatlandırma sürecinin bir parçası olarak gündüz bakım evinin teftişlerini de içerebilir veya işletme sahibinin incelemeleri tespit etmeyi kabul etmesini gerektirebilir.

Belediye İşletme Ruhsatı

Evde bir gündüz bakım işletmesinin kurulacağı şehre veya kasabaya bağlı olarak, gelecek vadeden bir gündüz bakım sahibinin bir iş ruhsatı alması gerekebilir. Bu ehliyet, bir gündüz bakımı işletme ruhsatından ayrıdır ve ruhsat sahibine yargı alanında bir işi işletme hakkı verir. Kalkınan bir evde bakım evi sahibi, yerel bir ruhsat ve teftiş departmanı veya işletme tescil dairesi ile iletişime geçerek bir iş ruhsatına ihtiyacı olup olmadığını öğrenebilir.

Yerel Sakinlerin İzni

Bazen, hevesli bir evde gündüz bakımı sahibinin, ikametgahının dışında bir iş yürütmek için özel izne ihtiyacı vardır. Örneğin, kiracıysa, evinin dışında bir gündüz bakımı yürütmek için mülk sahibinden yazılı izin alması gerekebilir. Buna ek olarak, bazı yargı bölgeleri, kalkınan bir günlük bakım işletme sahibinin bir yerleşim bölgesinde bir iş yürütmek için özel onay almasını gerektirebilir. Bir kişi, özel onaya ihtiyaç duyup duymayacağını öğrenmek için yerel imar kuruluyla iletişime geçebilir.

Çocuk Bakım Standartları

Her eyalet, gündüz bakım işletmelerinin uyması gereken standartların bir listesini tutar. Genel olarak bu standartlar, kreşteki çocuklar için güvenli bir ortam sağlama konusunda ayrıntıları içerir. Örneğin, bir eyaletin standartları, bir evde gündüz bakım işletmesinin bir defada kaç çocuğu kabul edebileceğini ve ayrıca sahibinin sürdürmesi gereken bakıcı-çocuk oranını belirleyebilir.

Buna ek olarak, evde çocuk bakımı işletmeleri, politikaların oluşturulması, kayıtların tutulması ve çocuk bakımı çalışanlarının işe alınması için eyaletlerinin standartlarını karşılamalıdır. Bir kişi, kendi eyaletinde gündüz bakım lisansı veren departmandan veya Ulusal Çocuk Bakım Kaynakları ve Yönlendirme Ajansları Birliği web sitesini ziyaret ederek evde gündüz bakımı standartlarını edinebilir.

Ticari Sorumluluk Sigortası

Bazı eyaletler, gündüz bakım sağlayıcılarının yaralanmaları, kazaları ve mal hasarlarını karşılamak için sorumluluk sigortası almasını şart koşar. Diğerleri, yalnızca gündüz bakım işletmesi sahiplerine bunu almalarını tavsiye edebilir. Buna ek olarak, bir ev içi işletme sahibi, gündüz bakım çocuklarını aracında taşımak için ticari otomobil sigortasına ihtiyaç duyabilir.