SWOT Matrisi ve Büyük Strateji Matrisi Arasındaki Bağlantı

SWOT matrisi ve genel strateji matrisi, stratejik planlama çabalarına ilişkin içgörü kazanmak için iş dünyasında kullanılan stratejik araçlardır. Her iki araç da farklı bilgileri farklı şekillerde gösterir, ancak her birinden elde edilen içgörüler, bir şirketin pazardaki stratejik seçeneklerinin daha anlamlı analizini sağlamak için birleştirilebilir. Bu araçların her birinin nasıl ayrı ayrı çalıştığını ve birlikte nasıl çalıştıklarını anlamak, bir küçük işletme sahibinin şirketinin pazardaki rekabet gücünü artırmasına yardımcı olabilir.

SWOT Matrisi

Bir SWOT matrisi, bir şirketin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini dört ayrı çeyrekte listeleyen bir kare grafikten oluşur. Güçlü yönler, rakiplerin taklit etmesi zor olan doğal ve rekabetçi avantajları içerir. Zayıf yönler, bir işletmenin rakiplerin standartlarına uymayan yönlerini içerir. Fırsatlar, bir işletmenin satış gelirini veya karlılığını artırmak için yararlanabileceği pazardaki değişiklikleri veya olayları içerir. Tehditler, satış gelirini veya karlılığı azaltma tehdidi oluşturan değişiklikleri veya olayları içerir. Tamamlanmış bir SWOT matrisi, şirketin fırsat ve tehditlerinin dış ortamındaki farklı güçlü ve zayıf yönlerinin kısıtlamaları göz önüne alındığında, yöneticilerin işleri için en iyi stratejik seçenekleri yorumlamasına yardımcı olabilir.

Büyük Strateji Matrisi

Bir büyük strateji matrisi, hızlı veya yavaş büyüme yaşayan endüstrilerdeki güçlü veya zayıf rekabetçi konumlarda bulunan şirketler için stratejik seçenekleri listeleyen, SWOT matrisine benzer dört çeyrekli bir grafikten oluşur. Bir SWOT matrisinden farklı olarak, büyük bir strateji matrisi, sektörün yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında belirli bir sektördeki hemen hemen her işletme için stratejik seçenekleri ortaya çıkarır. Yavaş endüstri büyümesine ve güçlü bir rekabetçi konuma karşılık gelen çeyrekte, örneğin yeni ürün geliştirme ve diğer şirketlerle birleşme gibi seçenekler listelenebilir, ancak bu seçenekler daha zayıf rekabetçi pozisyonlara sahip şirketler için geçerli olmayacaktır. Bir şirketin rekabet gücünü ve endüstrisinin büyüme oranını doğru bir şekilde ölçmek, bu araçtan en alakalı içgörüleri elde etmenin anahtarıdır. Aynı zamanda,Belirli bir şirket için geçerli olmayan kadranlar, daha güçlü veya daha zayıf rakipler için mevcut olan stratejik seçenekleri veya farklı bir sektöre girerse bir şirketin kullanabileceği seçenekleri ortaya çıkarabildiklerinden, yine de yararlı olabilir.

Bilgilerin Korelasyonu

Bu araçlardan birini tek başına kullanmak, yöneticilerin en etkili stratejik kararları alma şansını artırabilir, ancak bunları birlikte kullanmak, daha da büyük fırsatlar ortaya çıkaran sinerjiler sunabilir. Bir SWOT matrisinde yer alan bilgiler göz önüne alındığında, stratejik planlayıcılar, bir büyük strateji matrisinde listelenen hangi stratejilerin kuruluşları için en uygun olacağını yorumlayabilir. Hızlı büyüme stratejilerinden yararlanmak için güçlü yönler kullanılabilir. Örneğin, güçlü yönleri arasında oldukça rekabetçi bir araştırma ve geliştirme departmanı olan bir şirket, hızla büyüyen bir sektörde öncü ürünler geliştirme fırsatlarını daha kolay bulabilir. Zayıf bir rekabet konumu için stratejilerden yararlanmak için tehditler ele alınabilir. Dış tehditleri arasında büyük, köklü bir rakip olan bir şirket, örneğin,olgun, yavaş büyüyen bir sektörde pazar nişlerine hizmet etme fırsatları bulabilir. Böylece, her iki matrise birlikte bakıldığında, her bir grafikte sunulan bilgilere daha fazla ışık tutan modeller ve eğilimler ortaya çıkar.

Diğer Stratejik Araçlar

Ek stratejik planlama araçları, daha geniş bir bilgi yelpazesi sağlamak için SWOT ve büyük strateji matrisleri ile birleştirilebilir. Örneğin bir afinite diyagramı, ortak özelliklerini ve gereksinimlerini keşfetmek için birkaç stratejik seçeneğin operasyonel ve teknik gereksinimlerini karşılaştırır ve aynı anda birden çok seçeneği takip etmenin ne kadar verimli olacağını ortaya çıkarır. Başka bir örnek olarak, düzenli olarak güncellenen bir görev bildirimi, büyük strateji matrislerindeki seçeneklerin bir şirketin geleceği için kapsamlı vizyonuyla örtüşüp örtüşmediğini ortaya çıkarabilir. Başka bir örnek olarak bir "dengeli puan kartı", şirket finansmanı, müşteri hizmetleri, operasyonlar ve çalışan gelişimi için hedefleri bir şirketin stratejik vizyonuna bağlar.Dengeli puan kartları, bir GZFT matrisinde listelenen güçlü yönleri güçlendirmeye ve zayıflıkların üstesinden gelmeye yönelik ilerlemeyi ölçmenin bir yolunu sağlayabilir.