Önerilen Perakende Liste Fiyatı Ne Anlama Geliyor?

Önerilen perakende liste fiyatı, bir ürünün üreticisi tarafından önerilen satış fiyatıdır. Küçük ve büyük işletmeler, ürünleri önerilen liste fiyatlarının altındaki fiyatlardan satabilirler, ancak özellikle zorlu rekabet ortamında veya ürün ambalajı önerilen perakende fiyatını belirgin bir şekilde gösteriyorsa, daha yüksek fiyatlarla satış yapmak zor olabilir. Fiyatlandırma stratejileri, pazar payını ve karlılığı etkileyebilir.

Temel bilgiler

Önerilen perakende fiyatları, tipik olarak üreticiler, toptancılar, distribütörler ve perakendecilerden oluşan bir perakende değer zinciri için fiyatlandırma ve kar parametrelerini belirler. Değer zincirinin her bileşeni, işletme maliyetlerine ve marj gereksinimlerine göre fiyatlandırma kararları verir. Marj, satış fiyatının bir yüzdesi olarak ifade edilen satış fiyatı ile maliyet arasındaki farktır. Rekabet ortamı, ekonomik koşullar ve tüketici tercihleri ​​fiyatlandırma kararlarını etkiler. Örneğin, bir perakendeci, rakipleri fiyat indirimi sunuyorsa veya tüketiciler harcamalarını kısıyorsa, pazar payını korumak için önerilen perakende fiyatından daha az ücret talep etmek zorunda kalabilir.

Kenar boşlukları

Bir ürünün satış fiyatı, maliyetinin (1 eksi marj) değerine oranıdır. Denklem yeniden çalışıldığında, bir ürünün maliyeti, satış fiyatının (1 eksi marj) ile çarpımı ve marjı 1 eksi (maliyetin satış fiyatına bölünmesi) ile çarpılır. Örneğin, bir meyve sıkacağı için önerilen perakende liste fiyatı 20 $ ise ve bir perakendeci yüzde 10 marj gerektiriyorsa, maliyet 20 $ ile çarpılarak (1 eksi 0.10) veya distribütörün maksimum satış fiyatı olan 18 $ 'ı geçemez. Benzer şekilde, distribütör de yüzde 10'luk bir marj gerektiriyorsa, maliyetleri toptancının maksimum satış fiyatı olan 18 $ 'ı (1 eksi 0.10) veya 16.20 $' ı geçemez. Toptancının marj gereksinimi yüzde 5 ise, üreticinin maksimum satış fiyatı 16,20 $ ile çarpılır (1 eksi 0,05) veya 15,39 $ olur. Üretici'Maliyet yapısı karlılığını belirleyecektir.

Stratejiler

Üreticiler, güçlü talep ortamlarında önerilen perakende fiyatını artırabilir veya ekonomik koşullar zayıf olduğunda bunları düşürebilir. Rekabetçi baskılar, üreticileri talebi sürdürmek için fiyatlarını düşürmeye de zorlayabilir. Önerilen perakende liste fiyatlarındaki değişiklikler, operasyonel değişiklikler gerektirebilecek değer zinciri boyunca maliyetleri, satış fiyatlarını ve karları etkiler. Örneğin, talep güçlü ise, üreticiler ekstra vardiya kullanabilir ve perakendeciler yeni talebi karşılamak için ek personel kiralayabilir. Tersine, zayıf talep, üretim vardiyalarında ve personel sayısında azalmaya neden olabilir.

Düşünceler

Küçük perakendeciler sadece emsalleriyle değil, aynı zamanda genellikle tedarikçilerle uygun şartlarda pazarlık yapma gücüne sahip büyük kutu perakendecilerle de rekabet etmektedir. Bu, küçük bir perakendecinin yalnızca fiyat üzerinden rekabet etmesini zorlaştırır, çünkü genellikle tedarik koşullarını belirleyemez. Bunun yerine, müşterileri çekmek için kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri ve yüksek kaliteli ürünler sağlamaya odaklanabilir.