Çalışan Katılımı ve Çalışan Katılımı Arasındaki Fark

Başarılı bir iş yürütmek, yalnızca doğru kişileri işe almak, doğru hedefleri belirlemek ve çalışanlarınıza bu hedeflere ulaşmak için kaynak sağlamak değil, aynı zamanda çalışan katılımı uygulamalarına karşı çalışan katılımının anlamını ve rolünü anlamakla ilgilidir. Fark ince olsa da, çalışan katılımı ile çalışan katılımı uygulamaları arasında bir ayrım vardır ve bu iki cümle insan kaynaklarında kullanıldığında, iki ayrı şirket politikasını ve çalışan etkileşimi düzeyini ifade eder. Çalışan katılımı anlamını ve çalışan katılımı anlamını anlayarak katılım ve katılım arasındaki farkı anlamak, daha üretken bir işgücü sağlayabilir.

Çalışan Katılımı Anlamı

Çalışan katılımı, çalışanların ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte katıldıkları iş faaliyetlerini ifade eder. Örneğin, bir bilgisayar güvenlik şirketi, kıyamet günü güvenlik senaryolarının oluşturulmasına katılan bir çalışan ekibi oluşturabilir. Her çalışanın, bilgisayar güvenliğini tehlikeye atabilecek gerçek yaşam durumlarına dayalı fikirler üreterek katılması bekleniyor. Ekip, bir çalışanın görevi tamamlamaya yardımcı olacak fikirler önerebileceği bir forum sağlar. Çalışanın iş unvanı ne olursa olsun, tüm ekip üyeleri projeye katkıda bulunur. Katılımın ortak, ekip odaklı olduğu ve ayrıca her bireyin benzersiz becerilerinden yararlandığı doğru ortamı yarattığınızda, çalışanların moralini yükseltir ve daha kapsayıcı bir işyeri kurarsınız.

Çalışan Katılımı Anlamı

Çalışan katılımının anlamı, çalışanlarınıza işyerinde karar vermelerine yardımcı olmak için verdiğiniz fırsatlarla ilgilidir. Çalışan katılımı anlamı, çalışanları bir projenin sonucunun sahipliğini üstlenmeye teşvik eden yönetim ve çalışanlar arasındaki doğrudan etkileşimi ifade eder. Çalışanlar, büyük kararlarda yönetimle ortaklık kurarak sürecin kendisini etkiler. Çalışan katılımı uygulamaları, çalışanlarınızın yeni eğitim almaları için daha fazla fırsat sağlamayı, çalışan üretkenliğini artırmak için özel motivasyon yöntemlerini ve özgür düşünmeyi teşvik eden ve çalışanları yönetim onayı olmadan önemli kararlar almaya teşvik eden bir organizasyon yapısı oluşturmayı da içerebilir.Çalışanların katılımı, üst yönetimin çalışanlardan uygulaması beklenen önemli kararları aldığı hiyerarşik organizasyonlarda tipik olarak daha zordur. Bunun nedeni, bu tür bir organizasyon yapısının, karar alma sürecine çalışanın katılımından ziyade yönetim otoritesine dayanmasıdır. Ekip çalışmasını ve merkezi olmayan raporlama merdivenlerini ödüllendiren düz yapılar, genellikle daha geleneksel bir organizasyon yapısına sahip şirketlere göre daha az dirençle daha fazla çalışan katılımını teşvik edebilir.Ekip çalışmasını ve merkezi olmayan raporlama merdivenlerini ödüllendiren düz yapılar, genellikle daha geleneksel bir organizasyon yapısına sahip şirketlere göre daha az dirençle daha fazla çalışan katılımını teşvik edebilir.Ekip çalışmasını ve merkezi olmayan raporlama merdivenlerini ödüllendiren düz yapılar, genellikle daha geleneksel bir organizasyon yapısına sahip şirketlere göre daha az dirençle daha fazla çalışan katılımını teşvik edebilir.

Katılım ve Dahil Olma Arasındaki Farklar

Çalışan katılımı ile çalışan katılımı arasındaki temel farklardan biri, katılımın çalışanların gerçekleştirdiği fiili iş faaliyetlerini ifade etmesidir; katılım, çalışanların hangi iş faaliyetlerini gerçekleştirdiklerine ilişkin karar verme sürecindeki girdi düzeyiyle ilgilidir. Çalışan katılımı, bir grup çalışanın ortak bir hedefe ulaşmak için çeşitli becerilerini kullanarak bir projeyi tamamladığı bir ekip yaklaşımını teşvik eder. Bununla birlikte, çalışan katılımı, işyerini etkileyen kararların nasıl alındığı konusunda daha iyi iletişim ve daha fazla yetkilendirmeyi teşvik etmek için çalışanlar ve yönetim arasındaki doğrudan bağlantıyla ilgilidir. Her iki yaklaşım da ortak bir hedefe yönelik güçlü bir bağlılık duygusu oluşturabilir.

Katılım ve Katılım Hususları

Bir işletme sahibi olarak, çalışan katılımı ve çalışan katılımı sürecini benimsemek, daha motive olmuş bir işgücü ve şirketinizin ayrılmaz bir parçası olduklarını düşündükleri için daha fazla iş tatminine sahip çalışanlar üretebilir. Bu, en iyi çalışanlarınızı daha uzun süre tutmanıza yardımcı olabilir, bu da daha iyi süreklilik ve daha fazla işyeri verimliliği anlamına gelir. Dikkatli bir katılım ve katılım dengesi, çalışanlarınızın projeleri zamanında ve daha verimli bir şekilde tamamlamasını da sağlayabilir. İşin anahtarı, katılım düzeyine karşı katılım seviyelerinin optimal olup olmadığını belirlemek için iş sürecinizi sürekli izlemektir.