Endüstri Analizi Neden Önemlidir?

Sektör analizi, birçok işletmenin pazarı değerlendirmek için kullandığı bir araçtır. Pazar analistleri ve işletme sahipleri tarafından, çalışılan belirli endüstri için endüstri dinamiklerinin nasıl çalıştığını anlamak için kullanılır. Endüstri analizi, analistin endüstride neler olup bittiğine dair güçlü bir anlayış geliştirmesine yardımcı olur. Bunu, "araziye hakim olmanın" süslü bir yolu olarak düşünün.

İş söz konusu olduğunda, endüstri analizi, sektördeki rekabeti değerlendirmek; endüstride arz ve talebin karşılıklı etkileşimi; endüstrinin ortaya çıkan ve rekabet sağlayan diğer endüstrilere karşı nasıl durduğu; özellikle teknolojik gelişmeler ışığında endüstrinin muhtemel geleceği; sektörde kredi nasıl işliyor; ve dış faktörlerin sektör üzerindeki etkisinin tam boyutu.

Endüstri analizinin önemi çoktur. Seçtiğiniz sektörde yolunuzu bulmaya çalışan bir girişimci olarak, sektördeki diğer oyuncuların sahip olduğu konuma göre konumunuzun ne olduğunu anlamak için sektör analizini kullanabilirsiniz. Sektörünüzün geleceği bağlamında işinizin geleceğini planlamanın yanı sıra çevrenizdeki fırsatları ve tehditleri belirlemek için sektör analizini kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Herhangi bir rekabetçi endüstride hayatta kalmanın tek yolu, rakiplerinize karşı nasıl önlem aldığınızı anlamanız ve ardından bu bilgileri en iyi şekilde kullanabilmenizdir.

Endüstri Analizinin Amacı Nedir?

Pazarlama kapasitesi için endüstri analizinin önemi fazla vurgulanamaz. Sektör analizi ve endüstri analizi yapmak için kullanılan ilgili beceriler, içinde çalıştığınız çevre hakkında samimi bir anlayış kazanmanıza yardımcı olacağından, işletmeniz için kesinlikle kritiktir. Bununla birlikte, bu önemin çeşitli yönleri vardır ve her biri biraz ayrıntılı olarak tartışılabilir.

Performansı Tahmin Etmek İçin Sektör Analizi Kullanılabilir

İşletmenizin bir sektörde ne kadar iyi performans göstereceğinin en büyük göstergelerinden biri, bir bütün olarak sektörün performansıdır. Sektör iyi gidiyorsa, yeterince iyi yönetmeniz koşuluyla, işletmenizin o sektörde başarılı olması muhtemeldir. Endüstride meydana gelmesi muhtemel değişiklikleri öngörebilmek, bu sektörün hangi değişimlerden geçebileceğini görmenize yardımcı olacaktır. Örneğin, yakıt fiyatında önemli bir düşüş olursa, üretmek için yakıta ihtiyaç duyan ürün üreticileri daha iyi kar marjlarına sahip olacaklardır. Bu tür değişiklikleri tahmin edebilmek, işletmenize endüstri ile ilgili projeler yaparken stratejik bir şekilde tepki verme fırsatı verecektir.

Bir İşletmenin Sektör Analizi ve Konumlandırılması

İşletmenizin planlama aşamasında, piyasanın nasıl çalıştığını anlarsanız, kendinizi pazarda daha iyi konumlandırabilirsiniz. Örneğin, pazarda satılan ürünlerin çeşidini ve pazarın ne kadar doygun olduğunu anlarsanız, kendinizi rekabetten nasıl farklılaştırabileceğinizi daha iyi anlayabilirsiniz.

Tehditleri ve Fırsatları Belirlemeye Yönelik Sektör Analizi

Sektör analizi süreci boyunca birçok farklı tehdit ve fırsatı tanımlayabileceksiniz. Tehditler, işletmenizin büyümesini engelleyebilecek herhangi bir fenomendir, fırsatlar ise işletmenizin büyümesini katalize edecek olaylardır.

Ne Tür Sektör Analizleri Vardır?

Sektör analizi yapmanın üç ana yolu vardır. Bunlar:

  1. Rekabetçi Kuvvetler Modeli, aynı zamanda Porter'ın 5 Kuvveti olarak da bilinir.
  2. PEST Analizi olarak da bilinen Geniş Faktör Analizi.
  3. SWOT analizi.

Porter'ın 5 Kuvvet / Rekabetçi Kuvvetler Modeli

Bu, bugün sahip olduğumuz en ünlü endüstri analizi modellerinden biridir. İlk olarak Michael Porter tarafından Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors kitabında kullanılmıştır .

Kitap, analizi bir işletmeye endüstride neler olup bittiğine dair doğru bir izlenim verecek beş kuvvet olduğu teorisini ortaya koyuyor. Beş kuvvet aşağıda belirtildiği gibidir:

Sektördeki rekabetin yoğunluğu : Sektörün genel olarak ne kadar rekabetçi olduğunu ölçmek için kullanabileceğiniz iki faktör, sektörde yer alan katılımcıların sayısı ve her bir sektör oyuncusunun komuta ettiği pazar payıdır. Bunu çeşitli faktörler belirler. Sektörde satılan ürünlerde çok fazla farklılaşma yoksa, o zaman tipik olarak çok katı bir rekabet olacaktır. Sabit varlıkların doğası gereği işçi sendikaları, hükümetin kısıtlamaları ve yüksek çıkış maliyetleri gibi faktörler varsa aynı durum geçerlidir. Tüm bunlar, yarışmacıların birbirlerinin yoğunluğuna katkıda bulunacak.

Sektöre yeni girenlerin tehdidi: Yeni bir firmanın sektöre girmesi ne kadar kolay? Yeni bir oyuncu, o oyuncuya karşı çalışan çok fazla şey olmadan içeri girip dükkan açabilir mi? Yeni bir işletmenin pazara girip mağaza kurması çok kolaysa, o zaman halihazırda pazarda bulunan oyuncular, mevcut oyuncuların karşılaştıkları rekabete ek olarak sürekli olarak yeni rekabet tehdidiyle karşı karşıyadır. Giriş maliyetleri özellikle yüksekse ve yeni oyuncuların pazara girmesi son derece zorsa, o zaman hangi şirket şu anda bir rekabet avantajına sahipse, bu rekabet avantajından bir süre daha faydalanabilir. Ayrıca, giriş zor olduğu sürece, şirket oyuncuları baştan sona aynı rakiplerle karşılaşacak ve bu da uyum sağlamalarını çok daha kolay hale getirecek.

Tedarikçilerin yararlandığı pazarlık gücü: Girmeye çalıştığınız sektörde az sayıda tedarikçi var mı? Eğer öyleyse, bu tedarikçiler bir tür oligopoliden hoşlandıkları için çok fazla pazarlık gücüne sahip olacaklar. Çok sayıda tedarikçi varsa, pazarlık gücü yerine işletmeye kaydırılacaktır. Bu, küçük bir işletme için çok önemli olabilir çünkü zor tedarikçilerle uğraşmak, bir ürünün fiyatı ve nihai kalitesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir.

Alıcılar tarafından kullanılan pazarlık gücü: Alıcıların sahip olduğu pazarlık gücü türünü düşündüğümüzde biraz farklıdır. Alıcı, piyasadaki gücün çoğuna sahipse, bu alıcı ürünlerde daha düşük fiyatlar, daha kaliteli ürünler ve indirimler veya bu ürünler için satış sonrası hizmetler talep edebilir. Tipik olarak, birkaç alıcının olduğu ancak aynı ürünü sunan birçok işletmenin olduğu sektörlerde olan budur. Birkaç alıcı bu sektörde pazarlık gücüne sahip olacak.

İkame mal ve hizmet tehdidi:Tipik olarak, endüstriler yalnızca kendi içlerinde rekabet yaşamazlar; ayrıca birbirleriyle rekabet ederler. Bir endüstri, o endüstri için ikame mal veya hizmetler sunan başka bir endüstri ile doğrudan rekabet içinde olacaktır. Uzantı olarak, bir sektördeki tüm şirketler, rakip bir sektördeki diğer şirketlerle rekabet içinde olacaktır. Ürün ve hizmetleri için talep edebilecekleri fiyatlarda cam tavan olduğundan karlılıkları bundan etkilenecektir. Genellikle iki tür ikame vardır: Birincisi, söz konusu ürünle aynı kalitede veya işleve sahip ancak daha düşük bir fiyata sunulan ürünler, ikincisi ise ürünle aynı fiyata sunulan ürünlerdir. söz konusu ancak daha yüksek kalitede veya daha büyük faydalıdır.

PEST Analizi / Geniş Faktör Analizi

Bu tür analizler, Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik veya PEST analizi anlamına gelir. İçinde faaliyet gösterdiğimiz çevreyi anlayabileceğimiz oldukça yararlı bir çerçevedir. Tam PEST analizini gerçekleştirmek için, onu oluşturan dört faktörün her birinin ayrıntılı olarak analiz edilmesi gerekir:

Politik faktörler: Bir sektörü etkileyen, yetkililer tarafından belirlenen faktörlerdir. Ticaret politikaları, tarifeler, çevre düzenlemeleri, vergiler, iş yapma kolaylığı, iş kanunları ve iş ve endüstrinin dahil olduğu ülke veya bölgenin siyasi istikrarı gibi endüstriyi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen düzenlemeleri ve politikaları içerir. işletmek.

Ekonomik faktörler: Bunlar, endüstriyi ve işletmenin faaliyet gösterdiği ülkeyi yöneten ekonomik güçlerdir. Sermayeye erişim yeteneği, GSYİH büyüme oranı, faiz oranları, döviz kurları vb. Gibi faktörleri içerir.

Sosyal faktörler: Bunlar, iş dünyasının ve endüstrinin faaliyet gösterdiği toplumdaki yaygın eğilimlerdir. Toplumun sosyal hareketler, moda, sağlık, demografi ve nüfus gibi yönlerini içerirler.

Teknolojik faktörler: Bu, endüstrinin veya işletmenin çalışma şeklini değiştirebilecek veya hatta endüstriyi tamamen bozabilecek teknolojideki herhangi bir gelişme veya ilerlemeyle başa çıkmak zorunda olan tüm faktörleri içerir.

SWOT analizi

SWOT kısaltması Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler anlamına gelir. Diğerlerini değerlendirmek için kullanılabilmesi anlamında, daha önce bahsedilen diğerlerinin hemen hemen yerini alan bir çerçevedir. SWOT analizi ile PEST analizinize göre güçlü yönlerinizin neler olduğunu, zayıf yönlerinizin neler olduğunu, çevrenizin sunduğu fırsatları ve hangi tehditlerle başa çıkmanız gerektiğini anlayabilirsiniz.

Güçlü yönler , işletmenizin rakiplerine göre bir tür avantaj sağlayan özellikleridir.

Zayıf yönler , işletmenizin rakiplerine göre ona bir tür dezavantaj veren özellikleridir.

Fırsatlar , işletmenizin dış ortamındaki, işi daha karlı hale getirmek için stratejiler oluşturmanıza ve uygulamanıza izin veren unsurlardır.

Tehditler , işletmenizin dış ortamındaki, işletmenizin bütünlüğüne veya karlılığına potansiyel olarak zarar verebilecek unsurlardır.

Sektörle ilgili herhangi bir analiz yaptığınızda, iki tür faktörle karşılaşırsınız: iç ve dış.

İç faktörler, işletmede halihazırda var olan ve işletmenizin mevcut konumuna katkıda bulunanlardır. Bu faktörler yakın gelecekte ortadan kalkabilir veya bitmeyebilir.

Dış faktörler, işletmenin kontrolü dışında var olanlardır; bunlar beklenmedik durumlar olarak kabul edilir. Ortaya çıkma olasılıkları ve gerçekleşmiş olsalardı iş üzerinde ne tür bir etki yapacakları konusunda değerlendirilirler. Ayrıca, işin liderliğinin bu fırsattan yararlanma veya tehditten kaçınma niyetinin yanı sıra yeteneğe sahip olup olmadığını da düşünmelisiniz.

Bazı Etkili Endüstri Analizi Taktikleri Nelerdir?

Endüstri analizi yapmak zaman ve enerji gerektirecektir. Bu tür bir analiz sadece zaman alıcı değil, aynı zamanda oldukça karmaşıktır. Önemli şeylerden herhangi birini kaçırırsanız, elinizde hatalı bir analiz var demektir. Bununla birlikte, daha etkili ve doğru olma olasılığını daha yüksek hale getirmek için atabileceğiniz bazı adımlar vardır:

Zaten Belgelenmiş Olanlara Bakın

Muhtemelen analizinizle ilgili birçok sektör raporu olacaktır. Hepsini okumak için zaman ayırın. Bu raporların daha derine inmenin daha mantıklı olup olmadığına bakın. Bu kaynakların bazıları o kadar derinlemesine olacaktır ki, sektör analizi yapmanız gerekmeyecek. Bu, tamamen geçmişte formüle edilmiş raporlara güvenmeniz gerektiği anlamına gelmez. Herhangi bir endüstrinin sürekli değiştiğini ve bazı endüstrilerin değişken olabileceğini unutmayın. Şeylerin en güncel görünümünü sağlayacak en güncel raporu seçmek için elinizden gelenin en iyisini yapın.

Analiz Ettiğiniz Sektör Konusunda Seçici Olun

Her sektörün farklı alt sektörü vardır. Kimyasallar organik, böcek ilacı vb. Olarak ikiye ayrılacaktır. Bir endüstri seçtiğinizde, sizinle en alakalı sektörü seçin ve ona odaklanın.

Endüstrinin Arzını ve Talebini İnceleyin

Arz ve talebin karşılıklı etkileşimi, bir pazarı kontrol eden ana faktörlerdir. Belirli bir ürün için bu faktörlerin senaryosuna bakmalı, geçmiş trendlere dayalı trend analizi yapmalı ve geleceği tahmin etmek için bu analizin sonuçlarını kullanmalısınız.

Rakiplerinizi İnceleyin

Rakiplerinize ve onlardan ne bekleyeceğinize bakmanız gerekir. Burada kullanılacak en iyi model, Porter'ın 5 Kuvvet Modeli'dir.

Sektördeki Son Gelişmeleri İnceleyin

Endüstriyi makro düzeyde etkileyen faktörlere bakın. Bu faktörler arasında yeni inovasyonlar, dünya genelindeki benzer endüstrilerle karşılaştırmalar vb. Yer alır.