Bakım Yönetiminin Amaçları

Bakım yönetimi, üretimin etkin bir şekilde ilerlemesi ve verimsizliğe para israf edilmemesi için şirketin kaynaklarını korumakla ilgilidir. Bu sürece yardımcı olan birçok yazılım programı vardır ve bir bakım yöneticisinin başarmaya çalışması gereken birkaç hedef vardır. Bu hedefler, maliyetleri kontrol etmek, işi düzgün ve verimli bir şekilde programlamak ve şirketin tüm düzenlemelere uymasını sağlamaktır.

Bir firmada bakım yönetimi çok önemlidir. Aslında, şirketin uzun vadeli başarısını kısmen belirler, çünkü yetersiz korunan kaynaklar operasyonları durdurabilir ve şirketin para kaybetmesine neden olabilir.

Bir bakım yöneticisi, şirketin süreçlerini derinlemesine anlamalı ve şirketin başarısı için hangi süreçlerin en önemli olduğunu bilmelidir. Bu bilgi, bakım yöneticisinin onarım gibi şeyleri öncelik sırasına göre planlamasına yardımcı olacak ve kaynakları ilk önce en önemli bakım faaliyetlerine tahsis edecektir. İşini iyi yapmayan bir bakım yöneticisi, planlama, maliyetler ve yasal uyumluluk söz konusu olduğunda şirketi sıcak çorbaya koyabilir.

Maliyet Kontrolü ve Bütçeleme

Bu muhtemelen bakım yönetiminin en önemli amacıdır. Bununla birlikte, tamamen bakım yöneticisinin kontrolü altında değildir. Tipik olarak, bakım yöneticisi, şirket tarafından belirlenen sabit bir bütçeyle çalışır. Bu bütçeyi bakım departmanının maliyetlerinin çeşitli bölümlerine tahsis etmenin en mantıklı yolunu bulmaları ve her şeyi çalıştırmanın bir yolunu bulmaları gerekir.

Bununla birlikte, maliyet kontrolü hala önemlidir, çünkü bazı maliyetler, şirketin fonlarının diğerlerinden daha iyi kullanılması olacaktır. Örneğin, bakım müdürünün fabrikadaki bazı ekipmanlar için bir yedek parça satın alması gereken bir durumu düşünün. Dayanıklı olmayan daha ucuz bir parça ile daha uzun ömürlü ancak daha pahalı bir parça arasında karar vermek zorunda kalabilir.

İş Planlama ve Kaynak Tahsisi

Planlama, zaman ve emek kaynaklarını en verimli kullanımlara ayırmakla ilgilidir. Bir yöneticinin, farklı faaliyetlerin öncelik seviyelerine karar vermesine yardımcı olacağından, şirketin doğru programlaması için nasıl çalıştığı konusunda samimi bir anlayışa sahip olması gerekir. Teslimat kamyonunun ve forkliftin her birinin bakıma ihtiyaç duyduğu kağıt tedarikine ayrılmış bir depodaki durumu düşünün.

Bakım müdürü teslimat kamyonuna öncelik verirse, kağıt malzemeleri müşterilere zamanında ulaşabilecektir. Bu arada, kağıdı depoda dolaştırmak zor bir iş olacak çünkü o sırada forklift çalışmayacaktır. Bununla birlikte, forklifte öncelik verilirse, durum tersi olur. Yöneticinin, optimum sonuç için hangi faaliyetlere öncelik vereceğini bilmesi gerekir.

Yönetmeliklere Uyum

Bakım görevleri, yerel, eyalet ve federal düzeyler de dahil olmak üzere tüm düzeylerdeki düzenlemelere uygun bir şekilde yürütülmelidir. Yasalar, güvenlik nedenleriyle bu ekipmana iki çalışanın atanması gerektiğini belirtmesine rağmen, bir çalışanı bir ekipmana atamak daha ucuz bir çözüm gibi görünebilir. Bu durumda, kanun öncelikli olacaktır. Bakım müdürü, yasalara aykırı davranmamak için ilgili tüm düzenlemelerden haberdar olmalıdır.