Pazarlamada Küresel Standardizasyon Nedir?

Bir işletme sahibi olarak, iş planınızın önemli bir bileşeni, muhtemelen ürününüzü nasıl tanıtacağınızdır. Verimli, sonuç odaklı bir pazarlama ve reklam stratejisi oluşturmak, özellikle ürününüz uluslararası olarak satılacaksa önemlidir. Bu durumda, ürününüzü satmak, daha geniş bir müşteri tabanı elde etmek ve satışları ve kârı artırmak için küresel bir pazarlama standardizasyonu kullanmayı düşünebilirsiniz.

Global Standardizasyon Nedir

Pazarlamada küresel standardizasyon, uluslararası alanda kullanılabilen standartlaştırılmış bir pazarlama yaklaşımıdır. Bu tür bir pazarlama stratejisi, bir ürünü tanıtmak için farklı kültürler ve ülkeler arasında çalışmaya uygundur. Güney Carolina Üniversitesi profesörleri Saeed Samiee ve Kendall Roth'a göre, pazarlamada küresel standardizasyonu kullanan bir şirkete iyi bir örnek Coca-Cola'dır. Şirket, "Küresel Pazarlama Standardizasyonunun Performans Üzerindeki Etkisi" başlıklı makalesinde "küresel pazarlarda nispeten standart markalar, formülasyonlar, ambalajlama, konumlandırma ve dağıtım" kullanıyor.

Global Standardizasyonun Önemi

Teknolojinin ortaya çıkışı ve daha hızlı iletişim, dünyayı her zamankinden daha fazla "küçülttü" ve pazarlamada küresel standardizasyonu, özellikle dünyayı kapsayan çok uluslu şirketler için önemli bir araç haline getirdi. Bir şirket, farklı zaman dilimlerinde etkili olan birleşik bir pazarlama çerçevesi oluşturarak, pazarlama çabalarında zamandan ve paradan tasarruf edebilir, çünkü her ülkede veya bölgede bireysel pazarlama stratejileri gereksizdir.

Demografik Kaygılar ve Farklılıklar

Her pazar aynı istek ve arzulara sahip değildir. Örneğin, bir pazar sodayı sıradan olarak görebilirken, başka bir pazar sodayı lüks olarak görebilir. Pazarlamaya küresel bir standardizasyon uygulayarak, homojenize bir soda kampanyası belirli bölgelerde mutlaka çalışmayabilir. Bu, özellikle değişen ekonomik statülere sahip ülkeler için geçerli olabilir.

Nüfusun daha az ihtiyari gelire sahip olduğu daha yoksul bir ülke, ekonomik olarak daha gelişmiş bir ülkede işleyen bir pazarlama stratejisine yanıt vermeyebilir.

Pazarlama Çabalarının Farklılaşması

Ürününüzü pazarlamak için küresel standardizasyonu kullanan bir işletme sahibiyseniz, mallarını ve pazarlama çabalarını yerel nüfusa uyarlayabilen yerel rakiplere kapılma riskini de taşıyabilirsiniz. Örneğin, aynı hamburgerleri uluslararası olarak satan küresel bir fast-food zincirini işletiyorsanız, bazı şehirlerde müşterileri bölgede popüler olan hamburgerleri özelleştirebilen yerel rakiplere kaptırabilirsiniz. Bu tür durumlarda, küresel pazarlama taktiklerinizi gerektiğinde belirli yerel pazarlara uyarlayabilmeniz önemlidir. Örneğin, araştırmalar Parislilerin hamburgerlerinde avokado sevdiğini gösteriyorsa, Paris'teki hamburgerlerinizi avokado içerecek şekilde pazarlayın.