İşletme Mali Beyanı Nedir?

Mali tablolar, bir ticari faaliyetin önemli bir parçasıdır. İşletme sahiplerine varlıklar, yükümlülükler, gelir ve nakit akışı gibi alanlarda şu anda nerede durduklarını ve yeni tamamlanan bir mali yıl boyunca ne kadar iyi performans gösterdiklerini bildirirler. Ayrıca, özellikle lansmana hazırlanan biri için, bir işletmenin planlama sürecinde de rol oynarlar.

Fonksiyon

Bir işletme mali tablosu, bir şirketin gelirinin kaynaklarını, parasını nasıl harcadığını, varlıklarını ve borçlarını ve nakit akışını nasıl yönettiğini gösterir. Finansal tablolar genellikle bir işletme kredi ararken veya mali yılın sonunda bir şirket tarafından yayınlanan yıllık beyannamenin bir parçası olarak borç verenler tarafından istenir.

Türler

Mali tablo türleri, işletmenin varlıklarını, borçlarını ve net değerini listeleyen bilançoları ve işletmenin belirli bir süre boyunca ne kadar gelir ürettiğini ve giderlerini gösteren gelir tablolarını içerir. Nakit akış tabloları, işletmenin elinde ne kadar nakit olduğunu ve şirketin hisselerinin zaman içindeki performansını gösteren hissedar özkaynak tablolarını gösterir.

İlişki

Bir işletmenin tüm finansal tabloları birbiriyle ilişkilidir ve her biri diğerlerini etkiler. Örneğin, bir bilançodaki varlıklarda bir artış, gelir tablosundaki gelirde bir artışla sonuçlanabilir. Bu nedenle, resmin tamamını görebilmek için tüm mali tabloların incelenmesi gerekmektedir.

Önem

Mali tablolar, potansiyel yatırımcıları çekmede ve yeni bir işi başlatmada önemli bir rol oynar. İşletmenizi büyütmeye yardımcı olması için yatırımcıları çekmeye çalışıyorsanız, operasyonunuzun finansal sağlamlığını belirlemek için muhtemelen finansal tablolarınızı görmek isteyeceklerdir. Bir iş kurmak istiyorsanız, borç verenler öngörülen mali tablolar içeren bir iş planı görmek isteyeceklerdir.

Uzman Görüşü

Bir iş kuruyorsanız veya ilk kez mali tablolar hazırlıyorsanız, bir uzmandan yardım almanız gerekebilir. Yeminli bir serbest muhasebeci (CPA) mali tabloları sizin için hazırlayabilir.