Teknolojinin Arz ve Talep Eğrilerine Etkisi

Arz ve talep ekonomik yasaları ürünler için piyasaları ve denge fiyatlarını belirler. Bununla birlikte, ekonomik güçler, bir ürün için talep ve arz eğrilerinde kaymalara ve eğriler boyunca hareketlere neden olabilir.

Teknolojideki değişiklikler, talep ve arz eğrilerinin konumlarını ve hareketlerini etkileyen faktörlerden biridir. Öncelikle, talep ve arz eğrilerini tanımlayan terminolojiyi öğrenmeli ve anlamalısınız.

Talep İçin Ekonomik Tanımlar

Talep eğrisi, farklı fiyatlarda talep edilen miktarı gösteren aşağı doğru eğimli bir fonksiyondur.

Talepteki bir değişiklik , talep eğrisindeki bir kaymayı ifade eder . Talep eğrisinde kaymaya neden olabilecek faktörler; gelir, nüfus, ikame fiyatları, ilgili malların fiyatları, tüketici zevkleri veya tercihleri ​​veya alıcıların beklentilerindeki değişikliklerdir.

Bu faktörler, bir talep eğrisinin sola veya sağa kaymasına neden olabilir.

Talep edilen miktardaki bir değişiklik, fiyattaki bir değişikliğin bir sonucu olarak talep eğrisi boyunca bir hareketi ifade eder . Ürünün fiyatı yükselirse talep düşer; tersine, fiyat düşerse, tüketiciler talebi artıracak ve ürünün daha fazlasını satın alacaktır.

Arz İçin Ekonomik Tanımlar

Arz eğrisi, herhangi bir fiyatta arz edilen miktarı gösteren yukarı doğru eğimli bir fonksiyondur.

Arzdaki bir değişiklik, arz eğrisindeki bir kaymayı ifade eder . Arz eğrisini sağa veya sola kaydırabilen faktörler; girdi fiyatlarındaki, satıcı sayısındaki, teknolojideki, sosyal kaygılar ve beklentilerdeki değişikliklerdir. Arz eğrisi boyunca bir hareket , fiyattaki bir değişiklik nedeniyle arz edilen miktardaki bir değişikliktir.

Teknolojinin Arz Üzerindeki Etkisi

Bir arz eğrisindeki değişimler genellikle üretimin girdi maliyetlerini azaltan teknolojideki ilerlemelerin sonucudur.

Üretim verimliliğini artıran teknolojik gelişmeler, arz eğrisini sağa kaydıracaktır. Üretim maliyeti düşer ve tüketiciler daha düşük fiyatlarla üründen daha fazlasını talep eder. Bilgisayarlar, televizyonlar ve fotoğraf ekipmanları, teknolojinin arz eğrisi üzerindeki etkilerine iyi örneklerdir.

Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, 1997'den 2015'e bilgisayar Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 96 düştü. Aynı dönemde televizyon fiyat endeksi yüzde 94 düştü. Elektronik üreticileri, ürünlerinin kalitesini artırmaya ve üretim maliyetlerini düşürmeye devam ediyor.

Daha düşük fiyatlarla, tüketiciler daha fazla TV ve bilgisayar satın alabilir ve bu da arz eğrisinin sağa kaymasına neden olur. Birkaç yıl önce birkaç bin dolara mal olan dizüstü bilgisayarlar artık birkaç yüz dolara satın alınabiliyor ve daha fazla depolama alanına ve daha yüksek işlemci hızlarına sahipler.

Teknolojinin Talep Üzerindeki Etkisi

Teknolojideki değişiklikler, farklı ürünlere olan talebi veya ilgili ürünlere olan talebi etkileyebilir. Yeni bir ürüne olan talebi artırarak ve eski bir ürünü modası geçmiş hale getirerek bir ürünün pazarını artırabilir.

Teknolojinin bilgisayar fiyatlarını ve tedarikini nasıl etkilediği örneğine dönecek olursak, tablet talebinin ortaya çıkışını düşünün. Teknoloji kaliteyi artırıp dizüstü bilgisayar fiyatlarını düşürürken, teknoloji aynı zamanda dizüstü bilgisayarlar ile eşit performansa sahip ancak daha düşük fiyatlarla tabletler için bir pazar yarattı.

Sonuç olarak, tabletlerden gelen rekabet karşısında dizüstü bilgisayar talebi azaldı. Elektronikte, teknolojideki gelişmeler, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ve eski ürünlerin zorla eskimesi ile sürekli olarak ortamı değiştiriyor. Üreticiler teknolojik gelişmeler yoluyla üretkenliği ve verimliliği artırma arayışlarına devam ederken, ürünlere olan talep ve arz her zaman tüketicilerin zevklerine ve tercihlerine göre ayarlanacaktır.