Müşterek Sorumluluk ve Müşterek Sorumluluk Arasındaki Fark

Ne tür bir iş yapıyor olursanız olun, sorumluluk her zaman bir endişe kaynağı olacaktır. Bu, özellikle fiziksel yaralanmanın açık ve mevcut bir tehlike olduğu bir go-kart işi gibi bir şirkete sahipseniz geçerlidir. Sorumluluk, işletmelerin uygun şekilde sigortalanması gerektiğinin birincil nedenidir, çünkü bir sorumluluk iddiası veya davası, şirketin tüm varlıklarından çok daha fazlasını isteyebilir. Yükümlülüğünüzün farklı yollarını, yani müşterek sorumluluk ve müşterek ve çeşitli sorumlulukları anlayarak riski anlayın.

Müşterek Sorumluluk Unsurları

"Müşterek sorumluluk" terimi, bir işletme veya girişimde yer alan iki veya daha fazla kişiye verilen sorumluluk miktarını ifade eder. Bu durumda, iki veya daha fazla kişiden oluşan herhangi bir ortaklık, bir işle ilgili tüm borçlardan ve olası yasal işlemlerden eşit derecede sorumlu olacaktır. Bu, ilgili tüm tarafların borcun idaresi ve bir dava durumunda sorumlulukları açısından eşit bir riski paylaştığı anlamına gelir.

Bir ortaklık kurarsanız, ortağınız bilginiz veya onayınız olmadan bir sözleşmeyi kabul etse bile müştereken sorumlu tutulabileceğinizi unutmamak önemlidir. Bunun nedeni, bir ortaklığın, her bir kişi bir sözleşmeyi kabul etsin veya etmesin, her bir üyenin eylemlerinden tüm tarafların sorumlu olduğunu varsaymasıdır. Sonuç olarak, ortaklarınızdan birinin eylemleri nedeniyle şirketinize dava açılmışsa, işiniz aleyhine bir mahkeme veya bir jüri tarafından verilen herhangi bir maddi zarardan hepiniz sorumlu tutulacaksınız.

Müşterek ve Çeşitli Sorumluluk Unsurları

Bazı eyaletler, iki veya daha fazla tarafın bir olay, olay veya sözleşme ihlalinden sorumlu tutulduğu durumlarda kullanılan "müşterek ve çeşitli sorumluluk" olarak bilinen bir kuralı benimsemiştir. Bu kurala göre, bir ortaklığın herhangi bir üyesi, bir davadan kaynaklanan tüm zararlardan, o kişinin yanlış olan her şey için bireysel sorumluluğuna bakılmaksızın sorumlu tutulabilir.

Örneğin, diğer dört ortakla özel bir güvenlik işine sahip olduğunuzu ve ortaklarınızdan birinin ihmalkar davrandığını ve bir müşteriye zarar verdiğini varsayalım. Bu müşteri şirketinize dava açtıysa ve mali olarak ortaklarınızdan daha fazla ödeme yapabilseydiniz, ihmalkar olmasanız da zararları ödemekten yüzde 100 sorumlu olacaksınız. Teoride, ancak, kendi ortaklarınızı dava edebilir ve onları bu ödemeye katkıda bulunmaya zorlayabilirsiniz, ancak kanunun gözünde, bir davadan kaynaklanan zararları en çok siz ödeyebileceğiniz için, bir davacı, yalnızsın.

Müşterek Sorumluluk ve Ortak ve Çeşitli Sorumluluk Farklılıkları

Bu iki kural arasındaki temel fark, müşterek sorumluluk söz konusu olduğunda, yanlış giden bir olay veya olayın sorumluluğunun ortaklığın üyeleri arasında eşit olarak dağıtılmasıdır. Buna karşılık, müşterek ve çeşitli sorumluluklar, ödeme gücüne veya meydana gelen kayıp veya zararlardan en çok jüri veya hakimin sorumlu bulduğu ortaklar arasında değişebilir.

Diğer bir fark, ortak sorumluluk söz konusu olduğunda, her bir ortağın, dışarıdan bir tarafın yasal işlem başlatması ve para ödülü kazanması durumunda ne için sorumlu olacağını önceden bilmesidir. Müşterek ve çeşitli sorumluluklar söz konusu olduğunda, her ortağın, bir parasal ödülü ödemekten tek başına sorumlu tutulup tutulmayacağını bilmesinin hiçbir yolu yoktur. Bazı eyaletlerin ortak ve çok sayıda sorumluluk kuralını benimsemesinin nedeni, davacıları, parasal zararlar için bir jüri ödülünü ödeyecek varlıkları olmayan bir ortaklıktaki davalılara karşı daha iyi korumaktır.