Bir İK Analistinin Rolü Nedir?

İnsan kaynakları analistleri, şirketlerini etkileyen işler, sorunlar ve maliyetlerle ilgili bilgileri toplar ve inceler. Birçok İK analisti, insan kaynakları bilgi sistemi programlarını kullanır. HRIS, bu profesyonellerin verilerini daha verimli ve doğru bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir bilgisayar yazılım paketidir. İK analistlerinin genellikle işletme veya insan kaynakları alanında lisans derecesine sahip olması gerekir.

Gerekli beceriler, analitik, iletişim ve organizasyonel yetenekleri içerir. Küçük bir organizasyonda birkaç anahtar rolleri vardır.

Maaş Bilgilerinin Derlenmesi

Bazı İK analistleri, belirli iş unvanları için maaşlarla ilgili istatistikler toplar. Daha sonra açık pozisyonlar için maaş aralıkları belirlerken İK yöneticileriyle birlikte çalışırlar. Diğerleri, yeni çalışanları seçme, görüşme ve işe alma konusunda daha uzman olabilir. Adayları daha iyi seçmek için varsa hangi kişilik veya beceri testlerinin gerekli olduğunu analiz edebilirler.

Analistler ayrıca şirket politikalarını ve prosedürlerini oluşturmak için bilgi edinebilir. Örneğin, ücret ve sosyal haklar konusunda uzmanlaşmış bir İK analisti, StateUniversity.com'a göre şirket politikalarının belirli iş kanunlarına uygun olmasını sağlayabilir.

Çalışan Verilerinin Toplanması

Küçük şirket İK analistleri, çalışan eğitim programlarının iyileştirilmesine veya iş memnuniyetlerinin belirlenmesine dahil olabilir. Bu tür bilgileri elde etmek için anketler yapabilirler. Analistler daha sonra verileri analiz edebilir ve şirket yöneticilerine çalışan ilişkilerini, iş memnuniyetini ve morali iyileştirme yolları önerebilirler.

Bazı İK analistleri, çalışan becerilerini geliştirmek için hangi eğitim programlarının en iyi sonucu verdiğini değerlendirebilir. Ayrıca, çalışanların şirketten ayrılma nedenlerini analiz edebilir ve bilgileri çalışanları elde tutma oranını artırmak için kullanabilirler.

İnsan Kaynakları Verimliliğini En Üst Düzeye Çıkarmak

Birçok İK analisti, departman bütçelerini oluştururken insan kaynakları yöneticileri ve direktörleriyle birlikte çalışır. Bu süreç sırasında İK analisti, belirli iş sorumluluklarının uygun çalışanlara tahsis edilmesini sağlayabilir. Bu, maksimum çıktı ve verimliliği sağlamaya yardımcı olur. Bu profesyoneller, performansı iyileştirmede hangi değerlendirme araçlarının en etkili olduğunu da belirleyebilir.

Örneğin, bir İK analisti, çalışanların öz değerlendirmelerini, meslektaşlarla görüşmeleri ve daha kapsamlı incelemeler için denetleyici değerlendirmeleri içeren bir "360 değerlendirme" sisteminin en iyi şekilde çalıştığını belirleyebilir. Süpervizör daha sonra çalışanların zayıf olduğu becerileri geliştirmek için çeşitli eylem planları önerebilir.

İnsan Kaynakları Hususları

Küçük şirketlerdeki İK analistleri, kuruluşları için hangi tıbbi ve emeklilik planlarının en iyi sonucu verdiğini belirleyebilir. Sosyal yardım ve emeklilik planlama uzmanlarını çalışanlarla görüşmeye davet edebilirler. Daha sonra, tıbbi maliyetleri düşük tutan ve çalışanların getirilerini en üst düzeye çıkaran planları seçerek çeşitli planları analiz edebilirler. Bir İK analisti, bir plana karar vermeden önce, çalışanlara hangi tıbbi ve emeklilik planlarının kendileri için en uygun olduğunu sorabilir ve değerlendirmelerini çalışan tercihleriyle birleştirebilir.